Etapem wstępnym postępowania jest przygotowanie wniosku o zabezpieczenie. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego. To oznacza, że powinien zawierać wskazanie:

1/ sądu do którego jest składany;

2/ uprawnionego (osoba składająca wniosek lub w imieniu której wniosek jest składany);

3/ obowiązanego (podmiot w stosunku do którego kierowane jest roszczenie);

4/ wartość przedmiotu sporu ( ze względu na konieczność określenia właściwości rzeczowej sądu);

5/ wysokości opłaty od wniosku jaka została wniesiona na rachunek bankowy sądu;

6/ wysokości i rodzaju żądania;