NASZ ZESPÓŁ

Do realizacji SPRAW angażujemy zarówno zasoby własne, jak również innych specjalistów o niezbędnych kompetencjach, z uwagi na charakter prowadzonych spraw.

JAROSŁAW WITKOWSKI - RADCA PRAWNY

mec. Jarosław Witkowski – W 1999r. ukończył aplikację radcowską w Poznaniu i od tego czasu prowadzi praktykę zawodową. Ukończył szereg studiów podyplomowych w tym min.: Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje (Uniwersytet SWPS),  Podyplomowe Studia Prawa UE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizuje się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz zagadnieniach odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne. Prowadzi wyłącznie sprawy z zakresu naruszeń ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,  sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, sprawy przed sądami dyscyplinarnymi o naruszenie zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów,  przed sądami dyscyplinarnymi pielęgniarek i położnych, a także sprawy pacjentów przed sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi.

PIOTR NIKOŃCZUK - RADCA PRAWNY

mec. Piotr Nikończuk – Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalista z zakresu prawa medycznego, prawa pracy oraz prawa cywilnego. Świadczy obsługę prawną głównie na rzecz podmiotów leczniczych. Wykładowca licznych szkoleń i sympozjów dotyczących problematyki ochrony zdrowia.

KAROL KAFKA - ADWOKAT

mec. Karol Kafka – Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 2007 złożył z wynikiem bardzo dobrym egzamin sędziowski. Od 2010 r. prowadzi indywidualną praktykę adwokacką. Doradza podmiotom o zróżnicowanej strukturze własności i kapitału, w tym podmiotom leczniczym. Specjalista z zakresu prawa medycznego. Wykładowca licznych szkoleń i sympozjów dla pracowników ochrony zdrowia.

TOMASZ RUDAŚ - KONSULTANT MEDYCZNY

dr n. med. Tomasz Rudaś – Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu. Jest specjalistą z zakresu farmacji klinicznej. Obronił doktorat z dziedziny farmakologii w Pomorskiej Akademii Medycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw związanych z medycyną i szpitalnictwem a w ramach naszego zespołu zajmuje się koordynacją współpracy z lekarzami w celu pozyskiwania wiedzy merytorycznej i opinii medycznych, niezbędnych do prowadzenia postępowań.

JAN DUBIEL - ANALITYK BIZNESOWY

Jan Dubiel – Odpowiada za organizację pracy kancelarii.