Dochodzenie odszkodowań

SZKODA NA OSOBIE – DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI COVID-19

Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci i personel medyczny).

 

SZKODA NA OSOBIE – DOCHODZENIE ROSZCZEŃ BEZ ZWIĄZKU ZE SKUTKAMI COVID-19

Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci).

Wysokość roszczeń zgłaszanych w procesach odszkodowawczych z tytułu szkód tzw. „medycznych” , wacha się w granicach od 20 000 PLN do 1 000 000 PLN. Sądy natomiast zasądzają odszkodowania w przedziale od 8000 PLN do 700 000 PLN. Rekorodwa wysokość zasądzonego roszczenia w Polsce wyniosła 5 mln. PLN. Na podane kwoty składają się różnego rodzaju roszczenia, których pacjenci dochodzą w procesach medycznych.

 

W ramach dochodzonych roszczeń, z tytułu szkód medycznych, wyróżnić należy roszczenia o:

1/ odszkodowanie;

2/ zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;

3/ zadośćuczynienie za zawinione naruszenie praw pacjenta;

4/ zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych oraz o odsetki od tych roszczeń.

 

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ

Imię i nazwisko

Podaj swój numer telefonu

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych, w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

Mamy oddzwonić
TerazO dowolnej porze

Przykłady najczęściej występujących błędów medycznych, w sprawach prowadzonych przez kancelarię:

Zakażenie szpitalne – błąd organizacyjny.

Zakażenia są szczególnie groźne dla noworodków i ich mam.

Zakażenie szpitalne to takie zakażenie, które zostało nabyte w danym szpitalu. Warunkiem uznania zakażenia za zakażenie szpitalne jest fakt, że zakażenie nie występowało w momencie przyjęcia do szpitala lub pojawiło się w okresie dłuższym niż okres 48 godzin od chwili przyjęcia pacjenta do szpitala. U noworodków zakażenie zawsze jest nabyte w szpitalu, z uwagi na fakt, że szpitala tego nie opuszczają.

Zakażenia prowadzą do bardzo poważnych skutków. W Polsce dochodzi rocznie do 500 tys. zakażeń. Więcej na temat zakażeń można przeczytać na blogu: https://jaroslawwitkowski.pl/zakazenie-cichy-zabojca/#more-3026

Zakażenie szpitalne jest przykładem błędu organizacyjnego. W przypadku zakażeń szpitalnych trudno jest wskazać bezpośredniego sprawcę i zdefiniować rodzaj błędu wywołującego takie zakażenie np. błąd terapeutyczny (zakażenie podczas zabiegu operacyjnego CC). Z tego powodu zakażenia zaliczyć należy do błędów wynikających z nieprawidłowości funkcjonowania organizacji.

Nieprawidłowości funkcjonowania organizacji (błędy organizacyjne) prowadzić mogą do zakażenia w szpitalu mającego związek z : niewłaściwą profilaktyką, brakiem kontroli zakażeń, brakiem izolacji nosicieli, brakiem badań mikrobiologicznych. Te błędy prowadzą do szerzenia się drobnoustrojów i wzrostu ryzyka zakażeń.

Nowotwór szyjki macicy- błąd diagnostyczny i terapeutyczny.

Obecnie diagnostyka zapewnia skuteczną wykrywalność zmian chorobowych tego rodzaju. Wyleczalność we wczesnym stadium tej choroby jest wysoce prawdopodobna. Brak właściwej diagnostyki lub jej błędna interpretacja albo podjęcia niewłaściwej interwencji medycznej, stanowi przyczynę rozwoju choroby. Nowotwór szyjki macicy nie rozwija się szybko. Jeśli więc wyniki badania cytologicznego wskazują zmiany śródnabłonkowe dużego stopnia (CIN IICIN III), to znaczy, że diagnostyka została zaniedbana przez długi okres, albo przez pacjentkę, albo przez lekarza.
Często lekarz wykonuje zabieg usunięcia zmian w sposób wadliwy. Np. elektrokoagulacja nadżerek jest starą metodą, która powinna być zakazana. Jeśli więc wykonano taki zabieg, to pozbyto się materiału do badań i co gorsze zabieg taki może powodować wznowy.

Błąd okołoporodowy -błąd diagnostyczny.

Okres prowadzenia ciąży to okres łączący się z koniecznością wykonywania szeregu badań. Zaniedbania w zlecaniu badań lub błędna ich interpretacja może mieć poważne skutki dla matki i dziecka. W przypadku dziecka nierozpoznane wady wrodzone, lub niedostrzeżone powikłania porodowe, powodują opóźnienie właściwego leczenia. Klasycznym przykładem jest niedotlenienie okołoporodowe. Ponadto występuje wiele innych jednostek chorobowych wymagających natychmiastowego leczenia. Zaraz po porodzie interwencji chirurgicznej wymagają np. schorzenia jelit.

Endometrioza – błąd diagnostyczny i terapeutyczny.

Leczenie endometriozy wymaga jej rozpoznania. Często endometrioza rozpoznawana jest jako nowotwór, co prowadzi do błędnych decyzji zabiegowych. Skutkiem pomyłki w rozpoznaniu endometriozy jest podjęcie niewłaściwych decyzji co do sposobu leczenia. Te niewłaściwe decyzje prowadzą do usuwania narządów. To najpoważniejszy rodzaj błędu, mający swoje bardzo poważne skutki na przyszłość. Brak możliwości zajścia w ciążę i wejście w okres przyspieszonej menopauzy to oczywiste skutki wadliwego leczenia endometriozy.

Wadliwa kwalifikacja do zabiegu -błąd diagnostyczny.

Operacja jest zabiegiem chirurgicznym wykonywanym przez lekarza na narządach i tkankach ciała, służący poprawie stanu zdrowia i samopoczucia chorego.

Konieczność wykonania operacja może wynikać z wielu schorzeń, jednakże nie każde schorzenie wymaga interwencji chirurga. W takim przypadku ważnym jest, aby zakwalifikowanie pacjenta do operacji było zgodne z aktualną wiedzą medyczną, wynikało z prawdziwej potrzeby.

Sam zabieg odbywać się musi po wyrażonej przez pacjenta świadomej zgodzie a operacja powinna zostać przeprowadzona z należytą starannością. Najczęściej występującymi błędami lekarzy podczas operacji są: nieprawidłowa kwalifikacja do operacji (błąd diagnostyczny), błędy techniczne podczas zabiegu lub błędy terapeutyczne wynikające z wadliwie przeprowadzonego zabiegu oraz zła opieka pooperacyjna.

Udar mózgu – błąd diagnostyczny.

Pacjent u którego pojawiły się objawy udaru mózgu musi być natychmiast skonsultowany przez neurologa. Leczenie osób z udarem mózgu powinno odbywać się na specjalistycznych oddziałach leczenia udaru lub na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu prowadzi do tragicznych skutków takich jak niepełnosprawność, a nawet śmierci chorego. Nierozpoznanie udaru mózgu przez lekarza lub bagatelizowanie zgłaszanych przez pacjenta objawów jest błędem medycznym i uzasadnia odpowiedzialność placówki medycznej.

Rak/nowotwór – błąd diagnostyczny.

Szybkie rozpoznanie nowotworu prowadzić może do skutecznego zwalczenia choroby. Wdrożenie najbardziej efektywnego oraz skutecznego leczenia zależne jest od szybkiego rozpoznania. Niestety, w trakcie diagnostyki w kierunku nowotworu zdarzają się pomyłki lub zaniedbania. Pomyłka lekarza w diagnozie raka prowadzi do opóźnienia wdrożenia właściwej metody terapii, skutkiem czego może być śmierć pacjenta. W takim przypadku mamy do czynienia z błędem medycznym. Błąd medyczny w tym przypadku może być też spowodowany brakiem zastosowania odpowiedniej diagnostyki obrazowej.