• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelraia: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

JAROSŁAW WITKOWSKI RADCA PRAWNY

JAROSŁAW WITKOWSKI RADCA PRAWNY

Jarosław Witkowski

RADCA PRAWNY

Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1999 ukończyłem aplikację radcowską w Poznaniu i od tego czasu prowadzę praktykę zawodową.

Ukończyłem szereg studiów podyplomowych w tym min.: Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje (Uniwersytet SWPS), Podyplomowe Studia Prawa UE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizuję się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz zagadnieniach odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne. Prowadzę sprawy z zakresu naruszeń ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, sprawy przed sądami dyscyplinarnymi o naruszenie zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów, przed sądami dyscyplinarnymi pielęgniarek i położnych, a także sprawy pacjentów przed sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi. Prowadzę kancelarię a dodatkowo fundację wspierającą osoby poszkodowane. Zagadnienia dotyczące szkód na osobie są przedmiotem moich zainteresowań, badań naukowych i publikacji.

Obecnie jestem doktorantem na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zakres mojej pracy doktorskiej dotyczy odpowiedzialności za błędy medyczne.

Zapraszam do lektury zawierającej opis mojego udziału w mediach publicznych. Biorąc udział w programach TV jak też publikując, zajmuję się poruszaniem tematyki praw pacjentów i wyjaśnianiem możliwości związanych z dochodzeniem roszczeń za błędy medyczne.

Zapraszam na mój blog: JaroslawWitkowski.pl

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z moimi artykułami oraz wywiadami.

POLSAT INTERWENCJA

UDZIAŁ W PROGRAMACH TELEWIZYJNICH POLSAT

  • 27 luty 2020 – temat programu dotyczył błędów onkologicznych w leczeniu
  • 22 stycznia 2020 – temat programu dotyczył zabiegów kosmetycznych i nieszczęśliwych zdarzeń w placówkach medycznych
  • 20 czerwca 2019 – temat programu dotyczył błędów medycznych i odpowiedzi na pytanie jakie szanse ma pacjent na uzyskanie odszkodowania
  • 19 czerwca 2019 – temat programu dotyczył kosztów wybudzenie ze śpiączki oraz dostępu osób starszych do leczenia śpiączki
  • 27 lutego 2019 – temat programu dotyczył szpitalnych procedur w leczeiu pacjentów
  • 30 lipca 2021 - temat dotyczył poparzenia dziecka w wyniku naświetlań

PRASA PRAWO.PL

PUBLIKACJE W PRASIE PUBLICZNEJ

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnej rodzi się pytanie, jakim prawem odmawiać przymiotu człowieka zarodkom i pozbawiać ochrony konstytucyjnej istoty ludzkie pochodzące z czynów niedozwolonych? W odróżnieniu od dzieci z wadami genetycznymi są przecież zdrowe i zdolne do życia – pisze radca prawny Jarosław Witkowski.

Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

Skarb Państwa, samorządy czy szpitale – ich odpowiedzialność za błędy medyczne w czasie epidemii koronawirusa nie jest jednoznaczna. Lekarze i szpitale mogą być jednak z niej zwolnieni – pisze radca prawny Jarosław Witkowski. Jego zdaniem argumentem może tu być np. niedostępność zasobów potrzebnych do walki z epidemią.

Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

Najczęściej, gdy dojdzie do błędu medycznego, będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami rent: rentą wyrównawczą i rentą na zwiększone potrzeby. Jak się starać o takie świadczenia tłumaczy…

Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

Warto domagać się zabezpieczenia przez sąd wydatków na leczenie lub wypłatę renty, jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Koszt postępowania zabezpieczającego to zaledwie 100 zł, a może skutecznie…

Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

Pacjentka w zgodzie na zabieg nie wyraziła zgody na usunięcie narządów rodnych, a mimo to lekarz wyciął jej jajnik. Kiedy legalnie lekarz ma prawo nam usunąć organ, a kiedy jego interwencja jest…

Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

DANE KONTAKTOWE

Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

    Jarosław Witkowski - Radca Prawny