• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

JAROSŁAW WITKOWSKI RADCA PRAWNY

JAROSŁAW WITKOWSKI RADCA PRAWNY

Jarosław Witkowski PRAWNIK MEDYCZNY.

CZY TY LUB KTOŚ Z OSÓB TOBIE BLISKICH ZOSTAŁ POSZKODOWANY W PLACÓWCE MEDYCZNEJ?

Opieka medyczna z założenia powinna być świadczona na wysokim poziomie. W ostatnich latach wprowadzono szereg rozwiązań, mających stanowić gwarancje właściwej opieki nad pacjentami. Pomimo tego znaczna osób zostaje pokrzywdzona podczas wykonywania czynności medycznych. Personel medyczny popełnia błędy i to często z przyczyn zupełnie nie do zaakceptowania.

Moja kancelaria prawa medycznego pomaga wyjaśnić przyczynę popełnianych błędów i ustalić przesłanki odpowiedzialności za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia. Skorzystaj z formularza kontaktu, rozmowa nic nie kosztuje.

FORMULARZ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Prawnik medyczny — radca prawny Warszawa.

  Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1999 ukończyłem aplikację radcowską w Poznaniu i od tego czasu prowadzę praktykę zawodową jako radca prawny i prawnik medyczny.

  Ukończyłem szereg studiów podyplomowych w tym m.in.: Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Uniwersytet Warszawski), Podyplomowe Studia Negocjacje i Mediacje (Uniwersytet SWPS), Podyplomowe Studia Prawa UE (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Specjalizuję się w prawie medycznym i farmaceutycznym oraz zagadnieniach odpowiedzialności (cywilnej i karnej) za błędy medyczne. Prowadzę sprawy z zakresu naruszeń ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, sprawy przed Rzecznikiem Finansowym, sprawy przed sądami dyscyplinarnymi o naruszenie zasad etyki lekarskiej przez lekarzy i lekarzy dentystów, przed sądami dyscyplinarnymi pielęgniarek i położnych, a także sprawy pacjentów przed sądami cywilnymi, karnymi oraz administracyjnymi. Prowadzę kancelarię prawa medycznego w Warszawie.

  Kim jest prawnik medyczny.

  Prawników medycznych nie ma zbyt wielu, ponieważ jest to zakres kompetencji wykraczający poza zagadnienia związane z odszkodowaniami. Wykazanie błędu medycznego wymaga znajomości zagadnień standardów medycznych, technik operacyjnych, anatomii oraz biologii i chemii. Przydatną umiejętnością jest również znajomość zagadnień związanych z informatyką. Dokumentacja medyczna prowadzona jest bowiem w systemach informatycznych. Prawnik medyczny jest adwokatem lub radcą prawnych prowadzącym sprawy  z zakresu spraw medycznych.

  POROZMAWIAJMY - KLIKNIJ I ZADZWOŃ

  POŁĄCZ ROZMOWĘ Z PRAWNIKIEM

  prawnik medyczny

  Czym się zajmuje moja kancelaria medyczna.

  Jako prawnik medyczny zajmuję się oceną dochowania standardów i procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń medycznych. Sprawy błędów medycznych są oceniane z punktu widzenia oceny zgodności zachowania z prawem medycznym, ale również z uwagi na zachowanie standardów opartych o aktualną wiedzę medyczną. Moja kancelaria prawna współpracuje z lekarzami, którzy pomagają wyjaśnić sprawy błędów medycznych.

  Mój obszar działalności obejmuje całą Polskę. Prowadzę więc sprawy o błędy medyczne  w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie oraz innych miastach w Polsce.

  Poza błędami medycznymi istnieje szereg spraw innego rodzaju jak np. bezpodstawne wypisy ze szpitala, odmowa udzielenia świadczeń, finansowanie leczenia poza granicami Polski. Zdarzają się również sprawy wpisów do dokumentacji medycznej wymagających sprostowania. Pojawiają się również zagadnienia związane z ustaleniem odpowiedzialności w związku z wypadkiem drogowym. W takim przypadku sprawca wypadku może uniknąć odpowiedzialności, jeśli wykazane zostaną zaniedbania w udzielaniu pomocy medycznej.

  Zajmuję się również sprawami, które zostały umorzone przez prokuratora na podstawie wadliwych opinii biegłych. Teoretycznie wydaje się, że postępowania takie są zakończone. W praktyce często pomagam wznawiać takie sprawy, nawet po kilku latach.

  Co to jest prawo medyczne.

  Nie istnieje taki termin w prawie. Jest to termin umowny powszechnie używany. Nie jest to odrębna gałąź prawa. Na prawo medyczne składają się zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za szkodę i krzywdę, odpowiedzialności karnej, a także sprawy administracyjne. Prawo medyczne to zbiór różnych przepisów dotyczących spraw związanych z opieką medyczną. Sprawy takie prowadzą więc adwokaci od spraw medycznych oraz radcowie prawni. Każdy adwokat od spraw medycznych lub radca prawny ma prawo prowadzenia postępowań w pełnym zakresie przed sądami oraz organami ścigania. Adwokaci medyczni oraz radcowie prawni medyczni zajmują się dochodzeniem odszkodowań i odpowiedzialnością karną sprawców naruszających zasady szeroko pojętego prawa medycznego.

  Dlaczego należy korzystać z usług prawników w sprawach medycznych.

  Odpowiedź jest dość oczywista. Prawnik medyczny (adwokat medyczny lub radca prawny) jest specjalistą w tej dziedzinie i nie zajmuje się innym zagadnieniami. Prawnicy medyczni posiadają bowiem rzadkie wypracowane latami nauki kompetencje i nie mają czasu zajmować się innymi zagadnieniami. Jeśli adwokat medyczny ma w ofercie również inne postępowania (np. frankowe, nieruchomości itd.) to taka osoba w rzeczywistości nie powinna być postrzegana jako adwokat medyczny.

  POROZMAWIAJMY - KLIKNIJ I ZADZWOŃ

  POŁĄCZ ROZMOWĘ Z PRAWNIKIEM

  POLSAT INTERWENCJA

  UDZIAŁ W PROGRAMACH TELEWIZYJNICH POLSAT

  • 27 luty 2020 – temat programu dotyczył błędów onkologicznych w leczeniu
  • 22 stycznia 2020 – temat programu dotyczył zabiegów kosmetycznych i nieszczęśliwych zdarzeń w placówkach medycznych
  • 20 czerwca 2019 – temat programu dotyczył błędów medycznych i odpowiedzi na pytanie jakie szanse ma pacjent na uzyskanie odszkodowania
  • 19 czerwca 2019 – temat programu dotyczył kosztów wybudzenie ze śpiączki oraz dostępu osób starszych do leczenia śpiączki
  • 27 lutego 2019 – temat programu dotyczył szpitalnych procedur w leczeiu pacjentów
  • 30 lipca 2021 - temat dotyczył poparzenia dziecka w wyniku naświetlań

  PRASA PRAWO.PL

  PUBLIKACJE W PRASIE PUBLICZNEJ

  Po wyroku Trybunału Konstytucyjnej rodzi się pytanie, jakim prawem odmawiać przymiotu człowieka zarodkom i pozbawiać ochrony konstytucyjnej istoty ludzkie pochodzące z czynów niedozwolonych? W odróżnieniu od dzieci z wadami genetycznymi są przecież zdrowe i zdolne do życia – pisze radca prawny Jarosław Witkowski.

  Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

  Skarb Państwa, samorządy czy szpitale – ich odpowiedzialność za błędy medyczne w czasie epidemii koronawirusa nie jest jednoznaczna. Lekarze i szpitale mogą być jednak z niej zwolnieni – pisze radca prawny Jarosław Witkowski. Jego zdaniem argumentem może tu być np. niedostępność zasobów potrzebnych do walki z epidemią.

  Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

  Najczęściej, gdy dojdzie do błędu medycznego, będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami rent: rentą wyrównawczą i rentą na zwiększone potrzeby. Jak się starać o takie świadczenia tłumaczy…

  Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

  Warto domagać się zabezpieczenia przez sąd wydatków na leczenie lub wypłatę renty, jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Koszt postępowania zabezpieczającego to zaledwie 100 zł, a może skutecznie…

  Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

  Pacjentka w zgodzie na zabieg nie wyraziła zgody na usunięcie narządów rodnych, a mimo to lekarz wyciął jej jajnik. Kiedy legalnie lekarz ma prawo nam usunąć organ, a kiedy jego interwencja jest…

  Czytaj więcej na Prawo.pl: Przejdź do artykułu

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny