• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

Neurochirurgia i neurotraumatologia

Neurochirurgia i neurotraumatologia

Neurochirurgia i neurotraumatologia

OPINIOWANIE MEDYCZNE

  Chcę zlecić opinię w sprawie medycznej

  Opinia medyczna zawiera analizę dokumentacji medycznej do celów procesowych (sprawy cywilne, karne, postępowania dyscyplinarne, postępowania przed Rzecznikiem Praw Pacjenta).

  Na podstawie otrzymanej dokumentacji medycznej przeprowadzana jest analiza czynności medycznych wykonywanych przez personel medyczny. Czynności takie są porównywane ze standardem medycznym obowiązującym w danym przypadku. Na podstawie tak wykonanej analizy można ocenić, czy popełniony został błąd i komu można przypisać winę za powstanie błędu.

  Aby zlecić przeprowadzenie opinii należy:

  1/ wypełnić poniższy formularz,

  2/ wysłać,

  3/ oczekiwać na kontakt z naszej strony.

   Chcę podważyć opinię biegłych

   Osoby niezadowolone z opinii biegłych powołanych w sprawie o błąd medyczny, mogą zlecić przeprowadzenie badania sporządzonych przez biegłych opinii, pod kątem ich poprawności i zgodności z zasadami współczesnej wiedzy medycznej.

   Ponadto możemy przygotować pisma procesowe zmierzające do podważenia lub uzupełnienia takich opinii.

   Aby zlecić badanie opinii należy:

   1/ wypełnić poniższy formularz,

   2/ załączyć plik PDF zawierający opinię,

   3/ wysłać formularz,

   4/ oczekiwać na kontakt z naszej strony.

   Dołącz opinię biegłych - plik obowiązkowy