• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelraia: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

BŁĘDY PRZY PORODZIE

BŁĘDY OKOŁOPORODOWE

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ PO PRAWEJ I CZEKAJ NA NASZ KONTAKT

Błąd przy porodzie to błąd medyczny, który zdarzył się w okresie okołoporodowym i jest efektem niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do przyjętych procedur postępowania w trakcie ciąży, jak również w trakcie porodu.

Błąd przy porodzie nie musi być wcale błędem ginekologa lub błędem położnej, równie dobrze może to być błąd anestezjologa. Skutki takiego błędu w okresie ciąży lub błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matki, jak i dziecka.

Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw w zakresie błędów w opiece nad kobietami w ciąży i dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem błędów okołoporodowych.

Prowadzimy postępowania sądowe w celu uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne warto podjąć wszelkie możliwe działania, by zabezpieczyć mu środki na przyszłość.

ZAMÓW ROZMOWĘ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Jarosław Witkowski

  +48 505 942 458

  Radca Prawny

  POPROWADZIMY TWOJĄ SPRAWĘ

  ZAJMUJEMY SIĘ ODSZKODOWANIAMI W CAŁYM KRAJU

  Przed podjęciem decyzji o samodzielnym prowadzeniu sprawy należy pamiętać, że proces dochodzenia odszkodowania jest bardzo złożony i wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i energii, a w szczególności wiedzy prawniczej.

  Sprawy Klientów prowadzą doświadczeni profesjonaliści, z którymi Klienci mają bezpośredni kontakt.

  BŁĘDY OKOŁOPORODOWE

  POSIADAMY WIEDZĘ W ZAKRESIE STANDARÓW MEDYCZNYCH

  Opieka nad matką i dzieckiem w okresie ciąży lub porodu niekiedy sprawowana jest wadliwie, przez co prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych dziecka lub matki.

  Jeśli w wyniku opieki okołoporodowej nastąpiło uszkodzenie ciała matki lub dziecka to osoby poszkodowane mogą dochodzić roszczeń. W przypadku ciężkich uszkodzeń ciała należy pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu na przyszłość dziecka lub matki.  Uszkodzenia ciała skutkować mogą wypłatami nie tylko wysokich odszkodowań, ale również wypłatami świadczeń przez całe życie w równych ratach miesięcznych (renta cywilna- nie mylić z rentą ZUS).

  Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań związanych z błędami okołoporodowymi. Wbrew potocznemu przekonaniu dochodzenie roszczeń nie musi łączyć się z wysokimi kosztami. Zadzwoń teraz, zapytaj o szczegóły.

  NIE CHCESZ CZEKAĆ? KLIKNIJ I ZADZWOŃ NATYCHMIAST

  MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDY DZIEŃ I O KAŻDEJ PORZE

  BŁĘDY LEKARSKIE PRZY PORODZIE

  MOŻESZ UZYKAĆ ODSZKODOWANIE I ZAPEWNIĆ DZIECKU PRZYSZŁOŚĆ

  • Czy w trakcie trwania ciąży lub porodu pojawiły się zaniedbania medyczne?
  • Czy jako Rodzic doznałaś uszczerbku na zdrowiu?
  • Czy Twoje Dziecko poniosło uszczerbek na zdrowiu?
  • Jeśli czujesz, że w trakcie ciąży lub porodu pojawiły się błędy lekarskie, skontaktuj się z nami-masz prawo do odszkodowania.
  Rekordowo wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody okołoporodowe.

  Odszkodowania z tytułu szkód okołoporodowych osiągają bardzo wysoki poziom, przekraczając często kwoty powyżej 1 mln.

  Kiedy mógł powstać błąd?

  Analizujemy źródła i przyczyny powstania błędów medycznych w okresie okołoporodowym. Zobacz więcej >>

  BŁĘDY W ZAKRESIE OPIEKI PERINATALNEJ, GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA

  Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw w zakresie błędów w opiece nad kobietami w ciąży i dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem błędów okołoporodowych.

  Prowadzimy postępowania sądowe w celu uzyskania odszkodowania, zadośćuczynienia i renty. Jeżeli Twoje dziecko jest niepełnosprawne warto podjąć wszelkie możliwe działania, by zabezpieczyć mu środki na przyszłość.

  Występująca niepełnosprawność dzieci ma często swoje źródło w zakresie planowania ciąży, prowadzenia i porodu bądź niewłaściwej opieki. Zajmujemy się analizą przyczyn niedotlenienia mózgowego i wielu innych chorób i wad rozwojowych dzieci, a także analizą przyczyn wewnątrzmacicznego obumarcia płodu lub zgonu noworodków. Ustalenie przyczyn pozwala na sprawne prowadzenie procesów odszkodowawczych.

  Błędy okołoporodowe powodują również uszczerbki zdrowotne u matek, takie jak zakażenia, histerektomia, uszkodzenie ciała lub nawet zgon.

  Prowadzimy również sprawy dotyczące wadliwie udzielanych świadczeń w zakresie ginekologii w tym ginekologii onkologicznej.

  Zaniedbania w opiece nad pacjentkami oraz źle wykonywane zabiegi prowadzą do poważnych i często nieodwracalnych skutków.

  Zadzwoń i zapytaj lub umów się na rozmowę telefoniczną przez formularz.

  DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ - DLACZEGO WARTO DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ?

  Należy pamiętać, że roszczenia ulegają przedawnieniu. Niepodjęcie w porę decyzji o złożeniu pozwu, pozbawi bezpowrotnie osobę poszkodowaną roszczeń. Należy więc starannie przemyśleć, czy warto odkładać na później starania o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Decyzja o dochodzeniu roszczeń w ostatniej chwili nie jest właściwa, nie pozwala bowiem przygotować się do starannego prowadzenia sprawy przed sądem.

  Klienci, dochodzący roszczeń z tytułu odszkodowań medycznych, co do zasady (z uwagi na charakter spraw) zwalniani są przez sądy z ponoszenia wpisów sądowych.

  Klienci często nie muszą:

  • wnosić opłaty od pozwu,
  • ani innych opłat związanych z postępowaniem sądowym (np. zaliczka na biegłego sądowego).

  Co więcej, z uwagi na charakter spraw, ewentualny niekorzystny dla Klientów wyrok, często nie wiąże się ryzykiem konieczności zapłaty kosztów sądowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego pełnomocnikowi strony przeciwnej.

  Przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu, należy jednak dokładnie przeanalizować szanse ewentualnego pozwu i ewentualnych ryzyk związanych ze złożeniem pozwu.

  Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie.

  Ofertę Kancelarii wyróżnia fakt, że od wielu lat Kancelaria zajmuje się wyłącznie odszkodowaniami medycznymi w zakresie ginekologii i położnictwa. Ta okoliczność połączona z wysokimi kompetencjami zawodowymi prawników prowadzących sprawy wyróżnia naszą ofertę spośród innych podmiotów działających na runku profesjonalnych usług odszkodowań za błędy medyczne, nieposiadających statusu adwokata lub radcy prawnego.

  Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić zasadne sprawy przeciwko każdemu podmiotowi leczniczemu.

  Kiedy roszczenia się przedawniają?

  Poszkodowane dzieci mogą dochodzić roszczeń nawet 20 lat wstecz. Roszczenia matek przedawniają się z upływem końca 3. roku od chwili dowiedzenia się o szkodzie i sprawcy szkody.

  NASZA OFERTA JEST WYJĄTKOWA

  Dochodzenie zadośćuczynienia, renty i odszkodowania za błędy w związku z planowaniem ciąży, jej prowadzeniem oraz błędy popełniane przy porodzie są wyłączną specjalizacją kancelarii.

  Prowadzimy sprawy z terenu całej Polski.
  Każda sprawa, zanim trafi do sądu, przechodzi proces analizy i opiniowania. Nie ograniczamy się do analizy zdarzeń włącznie z okresu samego porodu i połogu lub opieki neonatologicznej. Duża część schorzeń ma swoje źródło nawet w okresie przed zajściem w ciążę oraz w I, II lub III trymestrze. Jeśli rodzaj schorzenia tego wymaga (np. DPM, DPM, NEC, PTB, PPROM, WCN i wiele innych schorzeń), badamy także prawidłowość opieki przez lekarzy rodzinnych, prowadzących ciążę i położne. Tym samym oferujemy najszersze możliwe spojrzenie na źródła schorzeń zdrowotnych matek i ich dzieci, stanowiących podstawę odpowiedzialności, zgodnie ze standardami EBM, czyli medycyny opartej na faktach, medycyny opartej na dowodach (naukowych). To czyni naszą ofertę unikalną w skali całego kraju.

  Często sądy wyznaczają naszą kancelarię z urzędu do prowadzenia spraw o błędy medyczne wytaczane przez matki i dzieci.
  Roszczenia, jakie przysługują matce i dziecku, są opisane na naszej stronie. W tym miejscu można ograniczyć się do ogólnego ich określenia.
  Zadośćuczynienie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela-pieniądze za ból i cierpienie, za to, że matka lub dziecko nigdy nie będą w pełni sprawni, że cierpią na co dzień, że nigdy nie będą mogli cieszyć się życiem tak jak osoby zdrowe.

  Odszkodowanie od sprawcy lub jego ubezpieczyciela-zwrot poniesionych wydatków, które zostały już wydane w związku ze stanem zdrowia osoby poszkodowanej (dziecko lub matka). Przykładem takich wydatków są leki, sprzęt, rehabilitacja, dojazdy, wizyty lekarskie, adaptacja mieszkania.

  Renta cywilna od sprawcy lub jego ubezpieczyciela – comiesięczne wpłaty na stałe wydatki osób poszkodowanych (dziecko lub matka), jakie będą ponoszone w przyszłości, takie jak: rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, leki, opiekun do dziecka.

  Zadośćuczynienie, odszkodowanie lub renta to środki, które przede wszystkim pozwalają zabezpieczyć dzieci na przyszłość.
  Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami.

  CZĘSTE SYTUACJE KLINICZNE

  Niektóre sytuacje kliniczne w położnictwie mogące sprzyjać powstaniu błędu okołoporodowego i odpowiedzialności za błąd.

  Niedotlenienie okołoporodowe (hipoksja) to określenie używane do określenia niewydolności oddechowej u noworodka. Skutkiem niewydolności jest stan niewystarczalnej ilości tlenu. Powstanie niedotlenienia może nastąpić przed II okresem porodu, w trakcie porodu (II okres) albo w okresie po porodzie. Skutki niedotlenienia zależą od czasu wystąpienie niedotlenienia.

  Zobacz więcej>>

  Zamartwica urodzeniowa, zamartwica płodu, niska punktacja w skali Apgar, niedotlenienie okołoporodowe, niedotlenienie przy porodzie.

  Zamartwica płodu, jest bardzo poważnym stanem zagrażającym płodowi i noworodkowi.

  Zobacz więcej >>

  Niewspółmierność porodowa zwana również niewspółmiernością miednico-główkową jest wskazaniem do przeprowadzenia porodu w trybie cesarskiego cięcia. Poród fizjologiczny lub poród operacyjny zagraża bowiem zarówno matce jak też dziecku.

  Zobacz więcej >>

  Makrosomia płodu (hipertrofia) to zbyt duża w stosunku do wieku płodowego masa płodu.

  Hipertrofia powinna być wykryta przed porodem, w celu właściwego zaplanowania akcji porodowej. Diagnostyka w tym kierunku wykonywana jest za pomocą aparatu ultrasonograficznego (USG).

  Zobacz więcej >>

  Do porodów kleszczowych dochodzi na skutek braku postępu w II okresie porodu. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu kleszczowego, gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki

  Zobacz więcej >>

  Próżnociąg (Vacuum) to narzędzie, z użyciem którego łączy się ryzyko uszkodzeń ciała matki lub dziecka.

  Podobnie jak w przypadku porodu kleszczowego, poród zabiegowy z użyciem próżnociągu jest jedynym rozwiązaniem, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno.

  Zobacz więcej>>

  U 1 na 11 kobiet będących w ciąży diagnozuje się łożysko przodujące. Łożysko przodujące stanowi bezwzględną przesłankę do cesarskiego cięcia.

  Nierozpoznanie łożyska przodującego stanowi błąd lekarza zagrażający zarówno matce jak i dziecku.

  Zobacz więcej >>

  Zespół aspiracji smółki jest zaburzeniem oddychania związanym z przedostaniem się do dróg oddechowych smółki płodu. Do tego stanu może prowadzić zaniedbanie lekarza podczas porodu.

  Zobacz więcej >>

  Odklejenie łożyska, odklejanie kosmówki w ciąży.

  Przedwczesne odklejenie łożyska jest stanem patologicznym zagrażającym zdrowi i życiu dziecka i matki.

  Z powyższych powodów bardzo ważna jest prawidłowa diagnostyka i właściwe postępowanie po stronie personelu medycznego.

  Zobacz więcej>>

  Opisane powyżej sytuacje kliniczne mogące stanowić źródło błędu i odpowiedzialności są jedynie wyliczeniem przykładowym. Więcej przypadków opisanych zostało w dalszej części serwisu.

  Zobacz więcej >>

  Ocena zaistnienia błędu należy do nas. Jesteśmy w stanie wytłumaczyć przyczyny skutku i zbadać przesłanki odpowiedzialności. Wystarczy zgłosić nam swój problem, chociażby telefonicznie.

  DOZNAŁAŚ SZKODY PODCZAS PORODU?

  CZY TWOJE DZIECKO DOKONAŁO SZKODY PODCZAS PORODU LUB PO PORODZIE?

  • Profesjonalnie, rzetelnie, uczciwie i szybko. Świadczymy kompleksową obsługę prawną.
  • Zapewniamy kompleksową analizę prawno-medyczną spraw oraz indywidualne podejście do każdego Klienta.
  • Pomagamy w zabezpieczaniu i kompletowaniu dokumentacji medycznej.
  • Nie przyjmujemy odszkodowań bezpośrednio na swoje konto.
  • Przy wykonywaniu czynności kierujemy się etyką zawodową obowiązującą radców prawnych, adwokatów oraz osób wykonujących zawody medyczne.
  • Zapraszamy do zapoznania się z przesłankami odpowiedzialności podmiotów leczniczych i ubezpieczycieli, za błędy medyczne.

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny