• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD PRZY PORODZIE

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD PRZY PORODZIE

Błędy przy porodzie

CZY W TWOIM PRZYPADKU OKRES CIĄŻY I SAM PORÓD PRZEBIEGAŁY PRAWIDŁOWO?

Opieka nad kobietami w ciąży z założenia musi być na najwyższym poziomie, co zagwarantowane jest Konstytucją RP. W ostatnich latach wprowadzono szereg rozwiązań, mających stanowić gwarancje właściwej opieki nad matką i dzieckiem. Pomimo tego znaczna część rodzących źle ocenia standardy opieki. Personel medyczny popełnia błędy i to często z przyczyn zupełnie nie do zaakceptowania.

Pomagamy wyjaśnić przyczynę popełnianych błędów i ustalić przesłanki odpowiedzialności za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia.

Pomagamy w analizowaniu dokumentacji medycznej i wyjaśnieniu przyczyn powstania szkody. Wskazujemy roszczenia przysługujące kobiecie i jej dziecku i prowadzimy sprawy o odszkodowania i karne w pełnym zakresie. Więcej >>

FORMULARZ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  BŁĘDY OKOŁOPORODOWE

  MAMY WIEDZĘ W ZAKRESIE STANDARÓW MEDYCZNYCH

  Opieka nad matką i dzieckiem w okresie ciąży lub porodu niekiedy sprawowana jest wadliwie, przez co prowadzi do poważnych skutków zdrowotnych dziecka lub matki.

  Jeśli w wyniku opieki okołoporodowej nastąpiło uszkodzenie ciała matki lub dziecka to osoby poszkodowane mogą dochodzić roszczeń. W przypadku ciężkich uszkodzeń ciała należy pomyśleć o finansowym zabezpieczeniu na przyszłość dziecka lub matki.  Uszkodzenia ciała skutkować mogą wypłatami nie tylko wysokich odszkodowań, ale również wypłatami świadczeń przez całe życie w równych ratach miesięcznych (renta cywilna- nie mylić z rentą ZUS).

  Kancelaria specjalizuje się w dochodzeniu odszkodowań związanych z błędami okołoporodowymi. Wbrew potocznemu przekonaniu dochodzenie roszczeń nie musi łączyć się z wysokimi kosztami. Zadzwoń teraz, zapytaj o szczegóły.

  NIE CHCESZ CZEKAĆ? KLIKNIJ I ZADZWOŃ NATYCHMIAST

  MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDY DZIEŃ I O KAŻDEJ PORZE.

  BŁĘDY LEKARSKIE PRZY PORODZIE

  MOŻESZ UZYKAĆ ODSZKODOWANIE I ZAPEWNIĆ DZIECKU PRZYSZŁOŚĆ

  • Czy w trakcie trwania ciąży lub porodu pojawiły się zaniedbania medyczne?
  • Czy jako Rodzic doznałaś uszczerbku na zdrowiu?
  • Czy Twoje Dziecko poniosło uszczerbek na zdrowiu?
  • Jeśli czujesz, że w trakcie ciąży lub porodu pojawiły się błędy lekarskie, skontaktuj się z nami-masz prawo do odszkodowania.
  Rekordowo wysokie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkody okołoporodowe.

  Odszkodowania z tytułu szkód okołoporodowych osiągają bardzo wysoki poziom, przekraczając często kwoty powyżej 1 mln.

  Kiedy mógł powstać błąd?

  Analizujemy źródła i przyczyny powstania błędów medycznych w okresie okołoporodowym. Zobacz więcej >>

  Pozew za błąd przy porodzie - walka o sprawiedliwość

  Ile jest czasu na pójście do sądu? Kogo pozwać?

  Polskie prawo jasno określa, że za błędy lekarskie przy porodzie pozew mogą złożyć zarówno rodzice, jak i dziecko. W przypadku tych pierwszych należy to zrobić w ciągu 3 lat od dnia, w którym dowiedziano się o wystąpieniu szkody na zdrowiu dziecka. Jeżeli jednak pozew składa dziecko, to ma ono łącznie 20 lat na dochodzenie swoich praw. Kiedy dziecko ma mniej niż 18 lat, sprawę do sądu składają rodzice. Należy pamiętać, że błędy lekarskie ulegają przedawnieniu, więc nie warto czekać ze składaniem pozwu.

  Kogo pozwać? Za błędy przy porodzie można dochodzić swoich praw wobec szpitala, ubezpieczyciela szpitala, lub lekarza lub położnej. Sprawę o odszkodowanie zakłada się w sądzie cywilnym. Oprócz pozwu sprawę błędu można zgłosić do Rzecznika Praw Pacjenta, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (dotyczy lekarzy), Rzecznika Odpowiedzialności Dyscyplinarnej (pielęgniarek i położnych), Prokuratury. Nie można także zapominać, że błędy medyczne popełniają także inni pracownicy służby zdrowia, np. diagności.

  Odszkodowanie za błąd przy porodzie - czy da się wycenić ból i stres?

  Rodzaje rekompensat finansowych, o które możesz walczyć.

  W przypadku błędów lekarskich powstałych przy porodzie możemy ubiegać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę cywilną. Poniżej dowiesz się, czym one się różnią:

  • Odszkodowanie za błędy przy porodzie – dotyczy ono poniesionych szkód majątkowych, gdy w wyniku zaniedbania personelu medycznego rodzicie, ponieśli wydatki. Odszkodowanie pokryje takie koszty jak: opłacenie sprzętu medycznego, leków, rehabilitacji i konsultacji lekarskich. Z odszkodowania można także pokryć np. dostosowanie domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  • Zadośćuczynienie – jego kwota jest wyższa niż odszkodowania. Przyznawane jest za niematerialne straty, czyli ból psychiczny i zniszczony spokój wewnętrzny. Negatywne emocje wynikające z błędu porodowego wpływają na wszystkie aspekty codziennego życia – od pracy i spotkań towarzyskich po hobby oraz aktywność społeczną. Pamiętaj o tym, że środki finansowe uzyskane na drodze sądowej znacznie ułatwią dojście do siebie i reorganizację życia, na które zgubny wpływ miał błąd lekarski przy porodzie.
  • Renta cywilna – wypłacana jest ona przez instytucję lub osobę, która przyczyniła się do błędu przy porodzie lub w opiece okołoporodowej. Połączenie tego świadczenia z rentą z ZUS pozwoli polepszyć finansową trudną sytuację, w której znaleźli się rodzice i dziecko, przywracając ją do stanu sprzed błędu. Dzięki temu, co miesiąc przez określony czas uzyskają Państwo cenne wsparcie.
  • Przeprosiny – oprócz rekompensat finansowy wystarczą czasem zwykłe przeprosiny. To często pomijany przypadek, a nie da się ukryć, że są one niekiedy tak samo potrzebne, jak środki finansowe. Błąd przy porodzie ma w niektórych przypadkach charakter nieszkodliwy. Tzn. taki, gdy nie wyrządził on szkód, za które dałoby się uzyskać zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Wtedy walka o oficjalne przeprosiny ma duże znaczenie dla matki i rodziny.

  Odszkodowanie za błędy medyczne dla dziecka

  W trosce o jego przyszłość i powrót do zdrowia.

  Kiedy błąd przy porodzie odbił się na zdrowiu dziecka, to uzyskanie rekompensaty finansowej jest niezwykle ważne. Dzięki niej zabezpieczysz przyszłość swojego dziecka i umożliwisz mu odpowiednie leczenie. Jeżeli będzie ono niepełnosprawne przez błąd lekarza (lub położnej), to uzyskane od sprawcy błędu środki finansowe wydasz na leki, rehabilitację, specjalistyczny sprzęt, czy konsultacje medyczne. W naszej kancelarii przygotowując się do sprawy o odszkodowanie, Klienci zlecają analizę rodzaju popełnionego błędu i ustalenie przesłanek odpowiedzialności za błąd oraz ustalenie rodzaju i wysokości roszczeń. Pod uwagę bierze się okres od planowania ciąży, przez jej prowadzenie do porodu i opieki poporodowej. Tylko takie podejście pozwala złożyć merytoryczny pozew lub wszcząć postępowanie karne albo dyscyplinarne dzięki, któremu skutecznie prowadzę procesy odszkodowawcze.

  Błędy medyczne, których ofiarą jest matka

  Walka nie tylko odszkodowanie, ale i przeprosiny

  Najczęściej myśląc o krzywdach związanych z popełnieniem błędów przy porodzie, widzimy krzywdę dziecka. Jednak wiele krzywd doznają również kobiety w okresie ciąży, porodu oraz po porodzie. Urazy, których doświadczają kobiety, mogą być dla nich dotkliwe i mieć konsekwencje na całe życie. Wiele spraw, jakie prowadziliśmy, dotyczyło uszkodzeń ciała kobiet. Zaniedbania w tym obszarze dotyczyły błędów przy porodzie oraz zaniedbań po porodzie. Dzieje się tak najczęściej z powodu wadliwie zaplanowanego porodu, wadliwie prowadzonej obserwacji i niereagowania na sygnały płynące z organizmu, zaniechań w zakresie podawania leków (np. kontrola dozowania oksytocyny), zaniedbań prowadzących do zakażenia lub krwotoków po porodzie. W czasie porodu może wystąpić szereg sytuacji skutkujących uszkodzeniem ciała i w wielu przypadkach takie uszkodzenie jest zawinione przez personel medyczny.

  Błędy okołoporodowe, które dotknęły kobietę, skutkować mogą odpowiedzialnością po stronie sprawców i koniecznością zapłaty odszkodowania, renty oraz zadośćuczynienia. Często błędy prowadzić mogą do odpowiedzialności karnej albo dyscyplinarnej. Wiele kobiet oprócz pieniędzy oczekuje także przeprosin za naruszenie dóbr osobistych i te również wchodzą w zakres prowadzonych postępowań. Można powiedzieć, że przeprosiny ze strony szpitala, lekarza lub położnej są równie ważna.

  CZĘSTE SYTUACJE KLINICZNE

  Niektóre sytuacje kliniczne w położnictwie mogące sprzyjać powstaniu błędu okołoporodowego i odpowiedzialności za błąd, opisane zostały poniżej. Jeśli potrzebujesz więcej wyjaśnień, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

  Niedotlenienie okołoporodowe (hipoksja) to określenie używane do określenia niewydolności oddechowej u noworodka. Skutkiem niewydolności jest stan niewystarczalnej ilości tlenu. Powstanie niedotlenienia może nastąpić przed II okresem porodu, w trakcie porodu (II okres) albo w okresie po porodzie. Skutki niedotlenienia zależą od czasu wystąpienie niedotlenienia.

  Zobacz więcej>>

  Zamartwica urodzeniowa, zamartwica płodu, niska punktacja w skali Apgar, niedotlenienie okołoporodowe, niedotlenienie przy porodzie.

  Zamartwica płodu jest bardzo poważnym stanem zagrażającym płodowi i noworodkowi.

  Zobacz więcej >>

  Niewspółmierność porodowa zwana również niewspółmiernością miednico-główkową jest wskazaniem do przeprowadzenia porodu w trybie cesarskiego cięcia. Poród fizjologiczny lub poród operacyjny zagraża bowiem zarówno matce jak też dziecku.

  Zobacz więcej >>

  Makrosomia płodu (hipertrofia) to zbyt duża w stosunku do wieku płodowego masa płodu.

  Hipertrofia powinna być wykryta przed porodem, w celu właściwego zaplanowania akcji porodowej. Diagnostyka w tym kierunku wykonywana jest za pomocą aparatu ultrasonograficznego (USG).

  Zobacz więcej >>

  Do porodów kleszczowych dochodzi na skutek braku postępu w II okresie porodu. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu kleszczowego, gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki

  Zobacz więcej >>

  Próżnociąg (Vacuum) to narzędzie, z użyciem którego łączy się ryzyko uszkodzeń ciała matki lub dziecka.

  Podobnie jak w przypadku porodu kleszczowego, poród zabiegowy z użyciem próżnociągu jest jedynym rozwiązaniem, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno.

  Zobacz więcej>>

  U 1 na 11 kobiet będących w ciąży diagnozuje się łożysko przodujące. Łożysko przodujące stanowi bezwzględną przesłankę do cesarskiego cięcia.

  Nierozpoznanie łożyska przodującego stanowi błąd lekarza zagrażający zarówno matce, jak i dziecku.

  Zobacz więcej >>

  Zespół aspiracji smółki jest zaburzeniem oddychania związanym z przedostaniem się do dróg oddechowych smółki płodu. Do tego stanu może prowadzić zaniedbanie lekarza podczas porodu.

  Zobacz więcej >>

  Odklejenie łożyska, odklejanie kosmówki w ciąży.

  Przedwczesne odklejenie łożyska jest stanem patologicznym zagrażającym zdrowi i życiu dziecka i matki.

  Z powyższych powodów bardzo ważna jest prawidłowa diagnostyka i właściwe postępowanie po stronie personelu medycznego.

  Zobacz więcej>>

  Opisane powyżej sytuacje kliniczne mogące stanowić źródło błędu i odpowiedzialności są jedynie wyliczeniem przykładowym. Więcej przypadków opisanych zostało w dalszej części serwisu.

  Zobacz więcej >>

  Ocena zaistnienia błędu należy do nas. Jesteśmy w stanie wytłumaczyć przyczyny skutku i zbadać przesłanki odpowiedzialności. Wystarczy zgłosić nam swój problem, chociażby telefonicznie.

  DOZNAŁAŚ SZKODY PODCZAS PORODU?

  CZY TWOJE DZIECKO DOKONAŁO SZKODY PODCZAS PORODU LUB PO PORODZIE?

  • Kancelaria zapewnia wsparcie w błędach okołoporodowych, które dotknęły matkę i dziecko;
  • Walczymy o uzyskanie odszkodowań, zadośćuczynienia oraz rent cywilnych;
  • Prowadzimy sprawy dotyczące ginekologii i ginekologii onkologicznej;
  • Sądy często zwalniają rodziców z opłat związanych z postępowaniem sądowym;
  • Dogłębnie analizujemy szanse uzyskania rekompensaty;
  • Mamy wieloletnie doświadczenie w sprawach o błędy medyczne;
  • Nasz zespół specjalizuje się w prawie medycznym;
  • Jesteśmy w stanie skutecznie prowadzić zasadne sprawy przeciwko każdemu podmiotowi leczniczemu.

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny