• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Dochodzenie roszczeń w sprawach o błędy medyczne, jest jednym z najbardziej skomplikowanych dowodowo typów postępowań. Zajmujemy się tym od dawna i mamy duże doświadczenie.

Błędy lekarskie mogą być przedmiotem wielu rodzajów postępowań. Jeśli zamierzasz podjąć decyzję o dalszych krokach, zapoznaj się z trybami postępowań. Roszczenia związane ze szkodami medycznymi mogą być dochodzone w różnych trybach.

Skorzystaj z naszego formularza – zostaw kontakt do siebie, a my oddzwonimy i porozmawiamy o Twojej sprawie.

FORMULARZ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Dochodzenie roszczeń za błędy lekarskie

  Jeśli myślisz o wniesieniu sprawy o błąd medyczny przeciwko lekarzowi, pielęgniarce, ratownikowi medycznemu, rehabilitantowi albo placówce medycznej lub ubezpieczycielowi pamiętaj, że na Tobie spoczywa ciężar dowodu winy i związku przyczynowo – skutkowego ze szkodą. Ponadto musisz wykazać rozmiar szkody. To wymaga dokładnej analizy dokumentacji i sformułowania zarzutów opartych o współczesną wiedzę medyczną. Pomożemy spełnić te wszystkie warunki. Zadzwoń do nas i opowiedz dokładnie, co się wydarzyło. Jeśli to możliwe, przygotuj swoją dokumentację medyczną. Taką dokumentację możemy również pozyskać za Ciebie. Postępowania z zakresu odpowiedzialności lekarzy za błąd nie należą do najprostszych. Kancelaria ma duże doświadczenie w ustalaniu odpowiedzialności lekarzy za błąd.  Prowadzenie tego typu spraw powinno się zlecać prawnikom medycznym. Adwokaci medyczni (prawnicy zajmujący się błędami medycznymi, którymi są adwokaci i radcy prawni prowadzący wyłącznie tego typu sprawy) mają kwalifikacje do prowadzenia spraw o błędy medyczne.

  Pamiętaj, że roszczenia się przedawniają >>>

  O co mogę walczyć?

  Jeśli Ty lub członek Twojej rodziny doznał szkody i cierpienia z powodu błędu lekarskiego, to powinieneś skontaktować się z prawnikiem specjalizującym się w błędach medycznych. Osoby bezpośrednio poszkodowane (pacjenci) lub ich rodziny mają szereg możliwości na dochodzenie roszczeń w zakresie odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej lub administracyjnej. W ramach dochodzonych roszczeń, z tytułu szkód medycznych, osoby poszkodowane mogą się domagać:

  • odszkodowania, zadośćuczynienia, pokrycia kosztów leczenia, ustanowienia renty
  • ukarania sprawców na drodze postępowania karnego lub dyscyplinarnego
  • stwierdzenia zawinionego naruszenia prawa pacjenta
  • cofnięcia finansowania udzielonego przez NFZ sprawcy szkód medycznych
  • uzyskania przeprosin

  Niektóre orzeczenia w sprawach medycznych >>>

  Z czego wynikają roszczenia z tytułu błędu medycznego?

  Najkrócej mówiąc, z działania lub zaniechania osób odpowiedzialnych za leczenie i stan zdrowia Twojego lub Twoich bliskich. Jedynie tytułem przykładu można wskazać, że najczęściej roszczenia o błędy medyczne dotyczą:

  • błędnej diagnozy lub rozpoznania. Są to sytuacje, w których lekarzowi nie udało się zidentyfikować rzeczywistej dolegliwości pacjenta w odpowiednim czasie. Przyczyną tego stanu rzeczy może być brak wykonanych lub zleconych badań, błędna interpretacja wyników;
  • błędy chirurgiczne lub proceduralne – chirurg źle wykonał zabieg, zoperował niewłaściwą część ciała lub popełnił inny błąd medyczny, np. zaniechał wykonania badać śródoperacyjnych;
  • błędy w ordynacji leków – lekarz nie przepisał właściwego leku, przepisał niewłaściwą dawkę, nie uwzględnił alergii lub innych leków, które pacjent już zażywał. Błędy mogą również wystąpić w aptece jeśli farmaceuta wyda niewłaściwy lek, lub właściwy, ale o niewłaściwej dawce;
  • wadliwa opieka pooperacyjna – zaniechania w opiece po operacji prowadzić mogą do poważnych skutków w postaci przeoczenia powikłań i niepodjęcia właściwego sposobu ich leczenia. Prowadzić to może do powstawania poważnych chorób lub stanów zagrażających życiu;
  • niedopełnienie obowiązku ostrzeżenia – lekarze muszą powiadomić pacjentów o znanym ryzyku związanym z procedurami lub lekami. Pacjent nieuświadomiony ponieść może poważne konsekwencje zdrowotne, jeśli ryzyko się zmaterializuje i odpowiadać za ten stan rzeczy będzie lekarz;

  Postępowanie cywilne przed sądami

  Roszczenia o odszkodowanie, rentę, zwrot kosztów leczenia oraz zadośćuczynienie za krzywdę, a nawet za sam fakt zawinionego naruszenia prawa pacjenta zasądzane są przez sądy cywilne. W sprawach o uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia spowodowane błędami medycznymi zasądzane są bardzo wysokie zadośćuczynienia i renty. Najwyższe zasądzone w Polsce roszczenie wyniosło 5 mln. PLN. Roszczenia na poziomie 1 mln PLN należą do codzienności w przypadku poważnych uszkodzeń ciała. W przypadku tego typu spraw można uzyskać środki np. na leczenie lub rentę cywilną przed wydaniem wyroku. Więcej na ten temat można przeczytać w moich publikacjach. Jakie roszczenie może należeć się Tobie? Zapytaj nas poprzez formularz kontaktowy.

  Postępowania karne

  Każdy błąd medyczny rodzi po stronie personelu odpowiedzialność karną. Personel medyczny (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, dentysta, diagnosta) ponoszą winę za spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia. Dodatkowo ponoszą odpowiedzialność za sam fakt narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa składa się do prokuratora. Postępowanie prowadzone przez prokuratora zmierza do ustalenia sprawców przestępstwa medycznego.

  Sprawa wniesiona do sądu zakończyć się może zarówno skazaniem sprawcy jak też warunkowym umorzeniem postępowania. W takich przypadkach sąd zasądza na rzecz osoby poszkodowanej zadośćuczynienie za krzywdę. Skazujący wyrok sądu karnego wiąże sąd cywilny, w zakresie ustaleń co do faktu popełnienia przestępstwa. Jeśli więc pacjent uzyska wyrok karny, to będzie mu łatwiej dochodzić odszkodowania na drodze cywilnej, jeśli nie otrzyma odszkodowania w procesie karnym lub jego wysokość nie będzie satysfakcjonująca. Nasza kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie postępowania. Składamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i bierzemy aktywny udział w całym postępowaniu przed prokuratorem i w sądach karnych.

  Postępowania administracyjne

  przed Rzecznikiem Praw Pacjenta

  Roszczeniem pacjenta w tym postępowaniu jest jedynie stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta. Rzecznik, stwierdzając zawinione naruszenie prawa pacjenta, wydaje decyzję. Decyzja stwierdzająca zawinione naruszenie prawa pacjenta nic nie kosztuje. Postępowanie przez Rzecznika prowadzone jest bez opłat. Podobnie jak ma to miejsce w postępowaniu karnym. Stwierdzenie zawinionego naruszenia prawa pacjenta oznacza jednocześnie stwierdzenie winy i naruszenia standardów w procesie leczenia. Decyzja taka ułatwia dochodzenie roszczeń np. w postępowaniu cywilnym.

  Więcej przeczytasz klikając link >>>

  Postępowania dyscyplinarne przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich i Naczelnym Sądem Lekarskim

  Każde niedochowanie należytej staranności w leczeniu wiąże się z naruszeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Lekarze mają swój Kodeks Etyki Lekarskiej, przewidujący odpowiedzialność za zawinienia zawodowe. W postępowaniu tego rodzaju bada się czy lekarz nie naruszył standardu postępowania. W sytuacji potwierdzenia naruszenia standardu na lekarza nakładane są kary, łącznie z możliwością nałożenia kary zakazu wykonywania zawodu. Nasza kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie takiego postępowania.

  Postępowania dyscyplinarne

  przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Dyscyplinarnej

  Postępowania dyscyplinarne przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowych Izbach Lekarskich i Naczelnym Sądem Lekarskim

  Każde niedochowanie należytej staranności w leczeniu wiąże się z naruszeniem odpowiedzialności dyscyplinarnej. Lekarze mają swój Kodeks Etyki Lekarskiej, przewidujący odpowiedzialność za zawinienia zawodowe. W postępowaniu tego rodzaju bada się czy lekarz nie naruszył standardu postępowania. W sytuacji potwierdzenia naruszenia standardu na lekarza nakładane są kary, łącznie z możliwością nałożenia kary zakazu wykonywania zawodu. Nasza kancelaria prowadzi postępowania na każdym etapie takiego postępowania.

  Postępowania przed Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

  dlaczego nie warto składać tam wniosków

  Bardzo krytycznie oceniamy pracę Komisji. Więcej przeczytasz klikając w link >>>

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny