• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

Kategoria: Błędy okołoporodowe

Categories Błędy okołoporodowe

Mózgowe porażenie dziecięce

mózgowe porażenie dziecięce

Mózgowe porażenie dziecięce – co to jest i jaka jest odpowiedzialność lekarza i odszkodowanie za doprowadzenie do MPD?

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) nie jest jednostką chorobową, to zespół objawów, niekiedy spowodowanych również przez błąd przy porodzie. Uszczegóławiając, mózgowe porażenie dziecięce jest grupą, niepostępujących, zaburzeń (ruchu i postawy u dziecka), takich jak:

  • nieprawidłowe wykonywanie ruchów (brak koordynacji ruchowej),
  • nieprawidłowe napięcie mięśniowe (zbyt duże lub zbyt małe),
  • wykonywanie ruchów niezależnie od woli (mimowolne),
  • niedowłady kończyn i/lub ich porażenie.
Categories Błędy okołoporodowe

Zespół pasm owodniowych – przyczyna amputacji wewnątrzmacicznej

Zespół pasm owodniowych – przyczyna amputacji wewnątrzmacicznej

Jaka jest przyczyna i mechanizm powstawania zespołu pasm owodniowych (zespołu taśm owodniowych)

Zespół taśm owodniowych jest schorzeniem występującym w przypadku ok. 1:1200-15000 żywych urodzeń. Nazywany jest także zespołem pasm owodniowych ABS (amniotic band syndrom), dysplazją Streetera, taśmami Simonarta, zespołem ADAM (amniotic deformity adhesions mutilations) czy zespołem TEARS – (The Early Amnion Rupture Spectrum).

Zespół ABS jest to wada wrodzona okresu prenatalnego, powstająca zazwyczaj w pierwszym trymestrze ciąży. Rodzaj i rozległość wad zależy od umiejscowienia taśmy owodni i czasu wystąpienia (owinięcia, przylegnięcia taśmy do ciała dziecka).

Categories Błędy okołoporodowe

Badania przesiewowe w ciąży

badania przesiewowe w ciąży

Badania przesiewowe w ciąży

Lekarze wykorzystują badania przesiewowe w ciąży do identyfikacji ryzyka wystąpienia wad płodu. Badania dostarczają ważnych informacji przyszłym rodzicom i pomagają im w podjęciu decyzji o sposobie planowania, przebiegu lub rozwiązania ciąży. Brak wykonania badań lub zła ich interpretacja stanowi błąd mogący prowadzić do powstania szkody.

Badania przesiewowe w ciąży powinna przeprowadzić każda kobieta spodziewająca się dziecka. Jednak szczególnie zaleca się je z uwagi na wiek kobiety (ponad 35 lat) oraz wiek ojca dziecka (ponad 55 lat). Warto zrobić badania także, gdy rodzeństwo ma wady genetyczne lub występuje nosicielstwo zmian w chromosomach chociażby u jednego z rodziców albo wady genetyczne w rodzinach małżonków. Ostatnim przypadkiem jest sytuacja, gdy matka we wcześniejszych ciążach poroniła. Wtedy należy przeprowadzić badania przesiewowe.

Categories Błędy okołoporodowe

Cesarskie cięcie wskazania

Cesarskie cięcie wskazania

Cesarskie cięcie

Czasem zdarza się, że wygląd wód płodowych nie jest prawidłowy. Nie zawsze ma to wpływ na urodzenie dziecka z niską oceną w skali Apgar. Często jednak sączące się zielone wody płodowe zwiastują problemy. Dzieci rodzą się w zamartwicy, jeśli nie są podjęte odpowiednio szybkie decyzje odnośnie sztucznego wywołania porodu. Zielone wody mogą być również wskazaniem do wykonania cesarskiego cięcia. Ta przypadłość może zwiastować problem niedotlenienia, a w dalszej kolejności powstanie poważnych ubytków neurologicznych.

Categories Błędy okołoporodowe

Odpowiedzialność lekarza za nierozpoznanie ciąży pozamacicznej

Odpowiedzialność lekarza za nierozpoznanie ciąży pozamacicznej

Odpowiedzialność lekarza za nierozpoznanie ciąży pozamacicznej. 

Co to jest ciąża pozamaciczna?

Ciąża pozamaciczna ektopowa (ectopic pregnancy) występuje w przypadku 1-2% wszystkich ciąż.

Definiowana jest jako zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej poza błoną śluzową jamy macicy (prawidłowo zarodek zagnieżdża się w błonie śluzowej trzonu macicy).

Categories Błędy okołoporodowe

Śmierć dziecka w wyniku nierozpoznanych wad wrodzonych

Śmierć dziecka w wyniku nierozpoznanych wad wrodzonych

Najczęściej poważne w skutkach problemy ujawniają się po porodzie wcześniaków. Organizmy małych dzieci nie mają w pełni wykształconych narządów, a same porody wcześniaków oznaczać mogą wystąpienie różnego rodzaju powikłań. Jednak dość często takie dzieci posiadają wady wrodzone, które można było wykryć już nawet na etapie prenatalnym i przygotować odpowiednią procedurę do wykonania zaraz po porodzie.