• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

ODSZKODOWANIA ZA BŁĘDY MEDYCZNE bezpłatna analiza twojej sprawy! Przejdź do kontaktu Kliknij i zadzwoń

START

ZAMÓW BEZPŁATNĄ ROZMOWĘ

WYPEŁNIJ FORMULARZ PO PRAWEJ I CZEKAJ NA NASZ KONTAKT.

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi związane z analizą przypadków błędów medycznych oraz pomocą w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne. Pozostaw telefon kontaktowy, abyśmy mogli pomóc Tobie lub Twoim bliskim.

NIE CHCESZ CZEKAĆ? ZADZWOŃ

MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDEGO DNIA

Oddzwonimy

konsultacja bezpłatna.

  OBSZARY SPECJALIZACJI KANCELARII W ZAKRESIE BŁĘDÓW MEDYCZNYCH:

  BŁĘDY MEDYCZNE

  BŁĄD MEDYCZNY - WSZYSTKO CO MUSISZ O NIM WIEDZIEĆ

  Błąd medyczny (zawinione naruszenie praw pacjenta) jest określeniem oznaczającym wadliwe wykonanie czynności leczniczych lub zaniechaniem wykonania koniecznych czynności. Błąd taki popełnić może każda osoba z wykonująca świadczenia medyczne (porada lekarska, zabieg, operacja, diagnostyka obrazowa, laboratoryjna). Najczęściej do błędu dochodzi w wyniku nieumyślnego działania lub zaniechania ze strony lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, diagnosty w laboratorium.
  Skutkiem błędu może być uszkodzenie ciała pacjenta, rozstrój zdrowia lub nawet jego śmierć.
  Kancelaria specjalizuje się w udowadnianiu błędów medycznych w zakresie:

  • błędów medycznych odnoszących się do działań personelu medycznego w pełnym zakresie czynności wykonywanych przez personel. Zajmujemy się błędami, jakie popełniane są podczas operacji, zabiegów, wadliwej diagnozy, złego leczenia, zakażeniami i zarażeniami, niewłaściwego użycia leków i wszystkich innych czynności związanych z pobytem w szpitalu lub leczeniem w poradniach specjalistycznych.
  • pozostałych błędów medycznych opisanych poniżej

  Dowiedz się więcej>>>

  NIE CZEKAJ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

  NIE POZWÓL ABY ROSZCZENIA SIĘ PRZEDAWNIŁY I SPRAWCY UNIKNĘLI ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Błąd medyczny to wadliwie wykonana czynność, którą można było lub należało wykonać inaczej. Błąd zawsze stanowi naruszenie któregoś z praw pacjenta.

  Jeśli masz podejrzenie wystąpienia błędu, skontaktuj się z naszą kancelarią.

  Jako krok pierwszy proponujemy:

  Bezpłatną konsultację telefoniczną.
  Wszystkie konsultacje telefoniczne są bezpłatne. Podczas rozmowy telefonicznej przeanalizowana zostanie sprawa od strony zagadnień medycznych i prawnych.

  Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju w pełnym zakresie postępowań: karnych, cywilnych, dyscyplinarnych i przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Pomagamy zabezpieczać dowody i analizować dokumentację medyczną.

  Sprawcy szkód medycznych ponoszą koszty rehabilitacji, leczenia oraz koszty rent na zwiększone potrzeby, utracone korzyści lub z powodu utraty widoków na przyszłość. Ponadto zobowiązani są do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień za krzywdę lub samo naruszenie praw pacjenta.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub zostaw telefon kontaktowy, abyśmy mogli oddzwonić.

  NIE CHCESZ CZEKAĆ? KLIKNIJ I ZADZWOŃ NATYCHMIAST

  MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDEGO DNIA

  BŁĘDY OKOŁOPORODOWE

  BŁĄD OKOŁOPORODOWY - WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

  Błąd okołoporodowy to błąd medyczny, który jest efektem niezastosowania się personelu medycznego, w tym ginekologa i położnej do właściwych procedur postępowania w trakcie udzielanych świadczeń kobiecie ciężarnej, jak również w trakcie porodu lub zaraz po porodzie.

  Błąd okołoporodowy (zwany także błędem przy porodzie) nie musi być błędem ginekologa lub błędem położnej, to może być błąd anestezjologa, a nawet może wynikać z błędów organizacyjnych. Skutki błędów okresie ciąży lub błędu przy porodzie mogą dotykać zarówno matki, jak i dziecka. Uprawnionymi do dochodzenia roszczeń są bezpośrednio poszkodowani (matka lub dziecko), jak również członkowie rodziny.

  Najczęstsze błędy medyczne przy porodzie to m.in.:

  • niewykonanie cesarskiego cięcia, mimo wskazań do jego przeprowadzenia
  • zbyt późne wykonanie cesarskiego cięcia
  • błędna diagnostyka stanu matki i stanu płodu, która spowodowała nierozpoznanie wady lub choroby, powodująca opóźnienie w leczeniu

  Błąd medyczny przy porodzie wynikać może z braku odpowiedniego monitorowania dobrostanu matki i dziecka (np. badania USG, KTG) albo braku przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki. Błąd taki świadczy zawsze o zawinionym naruszeniu prawa pacjenta do należytej opieki na odpowiednim poziomie. Konsekwencją błędu okołoporodowego jest często uszczerbek na zdrowiu matki lub dziecka. Błąd okołoporodowy może również prowadzić do ich śmierci matki lub dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby opieka medyczna nad kobietą w ciąży była prawidłowa i zgodna ze standardami opieki okołoporodowej, wyznaczanymi przez współczesną wiedzę medyczną i opracowanymi na jej podstawie standardami postępowania.

  Jakie roszczenia przysługują matce i dziecku w przypadku zaistnienia błędu przy porodzie?

  Dowiedz się więcej>>

  NIE CZEKAJ, ZACZNIJ DZIAŁAĆ

  NIE POZWÓL ABY ROSZCZENIA SIĘ PRZEDAWNIŁY I SPRAWCY UNIKNĘLI ODPOWIEDZIALNOŚCI

  Błąd przy porodzie to wadliwie wykonane czynności, które powinny być wykonane w inny sposób. Błędów można więc uniknąć. Jeśli masz podejrzenie wystąpienia błędu, skontaktuj się z naszą kancelarią.

  Jako krok pierwszy proponujemy:

  Bezpłatną konsultację telefoniczną.
  Wszystkie konsultacje telefoniczne są bezpłatne. Podczas rozmowy telefonicznej przeanalizowana zostanie sprawa od strony zagadnień medycznych i prawnych.

  Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju w pełnym zakresie postępowań: karnych, cywilnych, dyscyplinarnych i przed Rzecznikiem Praw Pacjenta. Pomagamy zabezpieczać dowody i analizować dokumentację medyczną.

  Sprawcy szkód medycznych ponoszą koszty rehabilitacji, leczenia oraz koszty rent na zwiększone potrzeby, utracone korzyści lub z powodu utraty widoków na przyszłość. Ponadto zobowiązani są do wypłaty odszkodowań i zadośćuczynień za krzywdę lub samo naruszenie praw pacjenta.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń lub zostaw telefon kontaktowy, abyśmy mogli oddzwonić.

  NIE CHCESZ CZEKAĆ? KLIKNIJ I ZADZWOŃ NATYCHMIAST

  MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDEGO DNIA

  NIEUDANA OPERACJA PLASTYCZNA

  BŁĄD LEKARZA PODCZAS OPERACJI PLASTYCZNEJ / KOSMETYCZNEJ LUB INNYCH CZYNNOŚCI UPIĘKSZAJĄCYCH

  Chirurgia plastyczna i chirurgia estetyczna niesie za sobą duże ryzyko powstania trwałego uszkodzenia ciała. Często osoby decydujące się na taki zabieg nie mają świadomości ryzyka. Zabiegi tego typu podejmowane są w celach leczniczych (np. rekonstrukcje po uszkodzeniach ciała) lub wyłącznie estetycznych – upiększających. W zależności od celu zabiegu inna jest ocena skutków wykonanych zabiegów. Najwyższej staranności należy wymagać od osób przeprowadzających zabiegi w celach estetycznych. Z założenia cel zabiegu ma poprawić estetykę i nie mogą prowadzić do uszkodzeń ciała.

  Częstym błędem jest błąd niekompetencji lekarza. Pamiętać należy, że chirurg wykonujący takie zabiegi to osoba posiadające szczególne kwalifikacje. Nie każdy chirurg ma prawo do wykonywania takich zabiegów. Zabiegi estetyczne wykonywane są również bez naruszania powłok skórnych. Mogą to być zwykłe zabiegi kosmetyczne, podczas których dochodzi do rozstroju zdrowia, a nawet do uszkodzenia ciała. Zabiegi takie są wykonywane przez kosmetyczki, kosmetologów lub nawet przez osoby prowadzące gabinety tatuażu.

  Co zrobić, gdy lekarz lub inna osoba popełniła błąd w trakcie zabiegów estetycznych? Jakie masz możliwości prawne?
  Zadzwoń do nas, jeżeli szukasz pomocy!

  Najczęściej występujące błędy w chirurgii plastycznej i medycynie estetycznej:

  • nieudana operacja powiększania biustu – w celu powiększenia piersi wykonuje się rocznie tysiące zabiegów. Wiele z tych zabiegów jest nieudanych i wywołuje negatywne skutki nie tylko w zakresie zeszpecenia (brak realizacji celu, o który się umówiono), lecz także powoduje zakażenia bakterią albo uszkodzenie ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym. Skutki, jakie ujawniają się po latach, dotyczą użycia silikonu, który po latach może pękać i przedostawać się do naczyń limfatycznych. Skutki takich zabiegów mogą prowadzić do niedowładów kończyn górnych;
  • nieudana operacja nosa – Decydują się na nią zarówno kobiety i mężczyźni. Poza brakiem zakładanego efektu, w tym przypadku również może dochodzić do zakażeń i poważniejszych uszkodzeń ciała. Typowymi powikłaniami po takich zabiegach są zaburzenia funkcji drożności nosa, co prowadzi do utrudnionego oddychania oraz zaburzenia węchu. Dalszym skutkiem może być również niedotlenie organizmu ze wszystkimi dalszymi następstwami tego stanu;
  • nieudana plastyka powiek górnych –  Decydując się na ten zabieg, należy liczyć się z bardzo poważnymi powikłaniami. Między innymi niedomykalnością powiek, brakiem symetrii twarzy lub powstawaniem bolesnych i brzydkich blizn;
  • nieudane operacje plastyczne ust – Również i w tym przypadku może dojść do zakażenia bakterią. Wstrzyknięcie zbyt dużej ilości kwasu hialuronowego może zakończyć się jego rozpłynięciem i wręcz odwrotnym efektem od zakładanego;
  • powikłania po tatuażu – Pomijając kwestie oceny estetyki wykonanego tatuażu, należy liczyć się zakażeniem bakterią.

  Dowiedz się więcej>>

  UZYSKAJ ROSZCZENIA ZA BŁĄD MEDYCZNY

  ZAJMUJEMY SIĘ ODSZKODOWANIAMI W CAŁYM KRAJU.

  JAK WALCZYĆ O ODSZKODOWANIE

  ZA NIEUDANĄ OPERACJĘ PLASTYCZNĄ?

  Jeżeli jesteś poszkodowanym pacjentem na skutek nieudanej operacji plastycznej lub zabiegu kosmetycznego, nie czekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią, lub pozostaw do siebie kontakt.

  Pomożemy Ci walczyć o odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy. U nas otrzymasz pełną i bezpłatną konsultację telefoniczną specjalisty. Zapytaj jakie roszczenia Tobie przysługują i jak ich dochodzić.

  NIE CHCESZ CZEKAĆ? KLIKNIJ I ZADZWOŃ NATYCHMIAST

  MOŻESZ DZWONIĆ W KAŻDEGO DNIA

  Odpowiedzialność za powikłania po szczepionkach

  NOP - NIEPOŻĄDANE OBJAWY POSZCZEPIENNE

  Powstanie NOP może wynikać różnych źródeł tj. np. z błędów medycznych (wadliwie wykonane szczepienie), błędów organizacyjnych (źle przechowywane szczepionki). Może mieć związek również z  wprowadzeniem do obiegu leków fałszywych albo wadliwie działających oraz nieprzetestowanych. NOP może również wynikać z uwarunkowań osobniczych. W zależności od źródła NOP, sposób dochodzenia roszczeń będzie różny. Dotyczy to zarówno zakresu roszczeń, podstawy prawnej a także określenia podmiotu ponoszącego odpowiedzialność.  Stroną takiego postępowania może być placówka medyczna, Skarb Państwa lub producent leku albo podmiot wprowadzający lek do obiegu (np. hurtownia).

  Dowiedz się więcej>>

  Jarosław Witkowski

  Radca Prawny

  BŁĄD MEDYCZNY ?

  POZOSTAW NUMER KONTAKTOWY, ODDZWONIĘ I POMOGĘ CI W DOCHODZENIU ODSZKODOWANIA

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

  Regulamin korzystania z serwisu >>>

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny