Skarb Państwa, samorządy, szpitale – kto poniesie odpowiedzialność za szkody pacjentów w czasie pandemii ?

Odpowiedzialność za błędy medyczne w czasie pandemii należy przeanalizować w trzech płaszczyznach. W płaszczyźnie dostępności do zasobów niezbędnych do prawidłowego wykonywania leczenia, w płaszczyźnie sposobu udzielanych świadczeń oraz w płaszczyźnie zagadnienia kolejności w dostępie do ograniczonych zasobów lub w dostępie do właściwie wykonywanej usługi medycznej.

Uwagi poniżej zawarte nie odnoszą się wyłącznie do walki z epidemią, tylko do świadczeń zdrowotnych w ogólności i błędów im towarzyszących prowadzących do wyrządzenia szkody. Ludzie muszą być bowiem leczeni nadal, na wszelkie choroby.

Czytaj więcej

Koronawirus a odpowiedzialność za błędy medyczne.

Nagłówki w dzisiejszych wiadomościach wskazują na bardzo nerwową sytuację w szpitalach, które rząd wyznaczył do leczenia zarażonych. Części lekarzy nie podoba się to, że nadal wykonywane są tam np. operacje innych pacjentów. To musi rodzić zwiększone ryzyko odpowiedzialności za błędy i bynajmniej nie będzie podstawy do tego by się od nich zwolnić usprawiedliwiając to stanem wyższej konieczności. Takie przypadki też będą i mogą dotyczyć zabiegów ze wskazań nagłych.

Czytaj więcej

Błędy lekarskie w leczeniu endometriozy.

Endometrioza to choroba, która dość często (do niedawna) mylona była przez lekarzy z guzami nowotworowymi, z uwagi na podobieństwo kliniczne w obrazowaniu np. USG. Dodatkowo jej charakterystyczna budowa oraz zmiany materiału genetycznego są zbliżone do cech występujących w guzach złośliwych. Jednak endometrioza nie jest klasyfikowana jako nowotwór złośliwy i metody leczenia nowotworów nie są tu właściwe.

Czytaj więcej

Śmierć dziecka w wyniku nierozpoznanych wad wrodzonych.

Najczęściej poważne w skutkach problemy ujawniają się po porodzie wcześniaków. Organizmy małych dzieci nie mają w pełni wykształconych narządów, a same porody wcześniaków oznaczać mogą wystąpienie różnego rodzaju powikłań. Jednak dość często takie dzieci posiadają wady wrodzone, które można było wykryć już nawet na etapie prenatalnym i przygotować odpowiednią procedurę do wykonania zaraz po porodzie.

Czytaj więcej

Przebieg postępowania o zabezpieczenie renty lub kosztów leczenia cz. I.

Etapem wstępnym postępowania jest przygotowanie wniosku o zabezpieczenie. Wniosek powinien spełniać wymogi pisma procesowego. To oznacza, że powinien zawierać wskazanie:

1/ sądu do którego jest składany;

2/ uprawnionego (osoba składająca wniosek lub w imieniu której wniosek jest składany);

3/ obowiązanego (podmiot w stosunku do którego kierowane jest roszczenie);

4/ wartość przedmiotu sporu ( ze względu na konieczność określenia właściwości rzeczowej sądu);

5/ wysokości opłaty od wniosku jaka została wniesiona na rachunek bankowy sądu;

6/ wysokości i rodzaju żądania;

Czytaj więcej

Postępowanie zabezpieczające w sprawach medycznych cz. II.

O jaką rentę można się starać, gdy dojdzie do błędu medycznego?

Najczęściej, gdy dojdzie do błędu medycznego, będziemy mieli do czynienia z dwoma rodzajami rent: rentą wyrównawczą i rentą na zwiększone potrzeby.

 

Renta wyrównawcza to świadczenie okresowe ustalane jako różnica pomiędzy tym co pacjent poszkodowany uzyskiwał przed datą hospitalizacji, a tym co uzyskuje ze świadczeń należnych z tytułu niepełnosprawności, jakiej doznał z powodu błędu w procesie leczenia.

Przykład:

Czytaj więcej

Postępowanie zabezpieczające w sprawach medycznych cz. I.

Powszechnie uważa się, że spory ze szpitalami muszą trwać latami. To zniechęca pacjentów do podejmowania działań na drodze prawnej. Moim zdaniem niesłusznie ponieważ, jak wiem z doświadczenia, można doprowadzić do uzyskania środków finansowych bez czekania latami na wyrok i w dodatku ten cel osiągnąć niskim kosztem.

Wcale nie musi w sprawie zapaść wyrok, by pacjent poszkodowany mógł otrzymać środki finansowe, które są mu pilnie potrzebne na leczenie czy rehabilitację.

Szybki efekt można uzyskać jednak tylko w niektórych przypadkach i w niektórych rodzajach spraw. Kiedy pacjent będzie czekał długo na środki finansowe, a kiedy może doprowadzić do szybkiego zaspokojenia swoich potrzeb i w dodatku niskim kosztem, ilustrują poniższe przykłady.

Czytaj więcej

Kiedy można pacjentowi wyciąć narząd i czy zawsze jest potrzebna na to jego zgoda?

Wcale nie tak rzadko dochodzi do takiej sytuacji, gdy lekarz przez pomyłkę zamiast chorego narządu wycina zdrowy. Ale, zdarzają się także takie sytuacje, gdy np. pacjentka w zgodzie na zabieg nie wyraża zgody na usunięcie narządów rodnych, a mimo to lekarz wycina jej jajnik. Kiedy legalnie lekarz ma prawo nam coś usunąć a kiedy jego interwencja jest całkowicie nielegalna? 

Czytaj więcej

Odpowiedzialność szpitala zapisana w dokumentacji.

Dlaczego lekarz prowadzi dokumentację medyczną?

Po pierwsze jest to wymóg prawa określony w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i dookreślony w rozporządzeniach (takich jak np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania), lecz o tym nie będę pisał.

Po drugie dokumentowania wymagają standardy postępowania medycznego. Dokumentowanie to proces gromadzenia i protokołowania, a także utrwalania informacji oraz stanu rzeczy, w celu ich późniejszego użycia. Dokumentowanie wykonywane jest w celu zabezpieczenia się lekarza przed zarzutem, że czegoś nie zrobił (jeśli czegoś brak w dokumentacji to znaczy, że czynności nie było) ale również w celu dzielenia się informacjami w procesie leczenia.

Czytaj więcej

Innowacja a niebezpieczeństwo pacjenta – jak wyrzucić publiczne pieniądze w błoto i narazić się na przegrane z pacjentami procesy .

Systemy dystrybucji leków w szpitalach.

Po ostatnim raporcie NIK niektórym otworzyły się oczy. Coś należy wreszcie zrobić z lekami i to już wreszcie chyba dotarło do zarządzających szpitalami. Sposób gospodarowania lekami w szpitalach zdaniem NIK jest niebezpieczny dla pacjentów i narusza również zbiorowe prawa pacjenta.

W podsumowaniu raportu na stronach NIK czytamy: „Gospodarowanie lekami w szpitalach oraz funkcjonowanie w nich aptek i działów farmacji nie zapewnia pacjentom bezpiecznego procesu leczenia – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli”. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-funkcjonowaniu-aptek-i-dzialow-farmacji-w-szpitalach.html

Czytaj więcej