• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

ODSZKODOWANIE ZA BŁĘDY MEDYCZNE

Odszkodowanie za błędy medyczne

Błąd w sztuce lekarskiej (błąd lekarski) ma miejsce wtedy, gdy pacjent doznaje uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza (lub innego pracownika służby zdrowia), który nie wykonuje swoich obowiązków w sposób zgodny ze standardami medycznymi. W takiej sytuacji mamy prawo do wystąpienia na drogę sądową o odszkodowanie za błędy medyczne, zadośćuczynienie, a nawet rentę cywilną (nie należy jej mylić z rentą ZUS lub KRUS).

Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz. Odpowiemy na każde pytanie z dziedziny medycyny oraz prawa.

FORMULARZ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Czym jest błąd medyczny

  Nie istnieje powszechnie uznana standardowa wersja terminu „błąd medyczny” ani w medycynie, ani w prawie. Błąd medyczny jest pojęciem bardzo szerokim  i dotyczy sytuacji niezachowania ostrożności wymaganej przez standard medycznych świadczeń. Błąd medyczny to także błąd lekarski. Błąd lekarski jest pojęciem zawierającym się w tej kategorii.

  Błąd medyczny (w tym także błąd lekarski) spowodowany jest najczęściej przez nieumyślne działanie albo zaniechanie lekarza lub innego pracownika służby zdrowia. Błąd medyczny często prowadzi do powstania szkody na mieniu lub osobie w wymiarze majątkowym i niemajątkowym. Błąd medyczny może popełnić lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, położna, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny, fizjoterapeuta, ratownik medyczny. Błąd medyczny może być nie tylko wynikiem zaniedbań konkretnych osób, ale także należy wskazać szczególny rodzaj błędu, jakim jest błąd organizacyjny.

  Znając źródło błędu i powiązany z nim skutek, można poprawnie wnieść pozew.

  Czy samo niepowodzenie w leczeniu jest błędem medycznym – przeczytaj więcej na ten temat >>>

  Jesteś poszkodowanym pacjentem lub jest nią członek Twojej rodziny - wytłumaczymy Tobie co masz zrobić.

  Na początku trzeba postawić sprawę jasno: błędy medyczne i błędy lekarskie mogą prowadzić do wyrządzenia szkody lub krzywdy (skutek), lub też mogą nie powodować żadnych skutków albo niewielkie. Np. pielęgniarka, która źle wykona zastrzyk, popełnia błąd medyczny, ale znaczenie będzie miał dopiero zastrzyk, który spowoduje skutek w postaci uszkodzenia ciała lub doprowadzi do rozstroju zdrowia. Niektóre skutki powodują, że dany błąd jest nieistotny z prawnego pkt widzenia. Jeśli zdecydujesz się na pozwanie pracownika służby zdrowia z pomocą naszej kancelarii, dokładnie zbadamy Twój przypadek, oceniając, czy wystąpił błąd, oraz czy nadaje się do formułowania pozwu. Opracujemy najlepszą strategię postępowania. Jako profesjonaliści doskonale wiemy, w jaki sposób dochodzić roszczeń. Skoro czytasz ten tekst, to zapewne rozważasz złożenie pozwu. Zatem? Ile masz na to czasu?

  Błędy lekarskie i medyczne ulegają przedawnieniu, dlatego warto się śpieszyć. Pamiętaj, że warto zgłosić się do nas jak najwcześniej ze swoim problemem. Dzięki temu będzie czas na przygotowanie skutecznej strategii. Sprawy naszych Klientów konsultujemy z lekarzami.

  Roszczenia za błędy medyczne - czego możesz się domagać

  Poniżej zapoznasz się szczegółowo z rodzajami rekompensat, o które można wnioskować w pozwie o błąd lekarski lub medyczny. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto wyjaśnić pewną rzecz. Odszkodowania (zadośćuczynienia i renty również) za błędy medyczne zasądzane są w różnej wysokości, co uzależnione jest od stopnia szkody oraz oceny stopnia wyrządzonej krzywdy. Oceny dokonuje sąd. Wytaczając powództwo, można dochodzić zwrotu kosztów leczenia, a nawet wyłożenia ich z góry, kosztów dojazdów do szpitala lub gabinetów lekarskich, kosztów rehabilitacji, zakupu leków, itd. Można również dochodzić zadośćuczynienia jako rekompensaty krzywdy. Wysokość zadośćuczynienia ustala się w taki sposób, by chociaż w części rekompensowało krzywdę. Zadośćuczynienie to jednorazowa wypłata środków na rzecz poszkodowanego lub jego rodziny.

  Podkreślenia wymaga możliwość uzyskania środków na leczenie przed ich poniesieniem. Dzięki temu nie Ty, lecz sprawca wykładać będzie z góry koszty potrzebne na leczenie. Często koszty leczenia są bardzo duże (np. leczenie poza granicami), by możliwe było zgromadzenie odpowiedniej kwoty.

  Środki na leczenie można nawet pozyskać nawet przed wniesieniem pozwu, w terminie ok. 1 miesiąca od chwili złożenia pisma w sądzie.

  Powyższe świadczenie mają charakter jednorazowy, ale prawo przewiduje także otrzymanie renty cywilnej potrzebnej na ciągle ponoszone koszty leczenia. W takim wypadku świadczenia od sprawcy szkody mają charakter cykliczny, więc co miesiąc otrzymasz kwotę, którą ustali sąd. Można wnioskować również o rentę z tytułu utraconych korzyści lub utraty widoków na przyszłość, czyli rekompensaty utraty zdolności do pracy. Świadczenie tego rodzaju wypłacane będzie również w okresach comiesięcznych. Jeśli w wyniku błędu powstały comiesięczne dodatkowe wydatki, możesz dochodzić również wypłat cyklicznych z tytułu renty na zwiększone potrzeby.

  Wysokość odszkodowań za błędy medyczne- zobacz więcej >>>

  Ustalenie odpowiedzialności na przyszłość - zabezpieczenie odszkodowania medycznego

  Skutki błędów medycznych ujawniają się często po latach. Dlatego należy pomyśleć również o ustaleniu odpowiedzialności na przyszłość. Dzięki temu nie będziesz musiał wnosić nowej sprawy w przyszłości. Sąd bowiem taką odpowiedzialność ustali a późniejsze pojawienie się skutków nie będzie wymagać prowadzenia nowego procesu. Wytaczając powództwo o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę warto dodać do pozwu ustalenie odpowiedzialności na przyszłość.

  Można i należy jeszcze wspomnieć o zadośćuczynieniu za zawinione naruszenie prawa pacjenta. Z samego faktu naruszenia prawa pacjenta (jest nim błąd medyczny nawet niewywołujący skutku w postaci uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia), można dochodzić zadośćuczynienia.

  Rodzaje błędów lekarskich

  Niekiedy dokonuje się klasyfikacji błędów medycznych, dokonując podziału na błędy diagnostyczne, terapeutyczne lub techniczne. Klasyfikacje nie mają jednak praktycznie znaczenia, istotnym jest bowiem to, że w wyniku błędu (jakiegokolwiek) powstała szkoda. Odszkodowania można dochodzić od lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek i położnych, podmiotów wykonujących świadczenia medyczne oraz innych osób wykonujących czynności medyczne a także od ich ubezpieczycieli.

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny