• Jarosław Witkowski Radca Prawny | Kancelaria: Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa

NOP- niepożądane objawy poszczepienne

NOP- niepożądane objawy poszczepienne

Odszkodowanie za niepożądane powikłania po szczepieniach

Jeśli według Ciebie doszło do powikłań zdrowotnych po szczepieniu, masz prawo nie tylko do otrzymania pełnej pomocy w zakresie świadczeń medycznych nawet w sytuacji braku ubezpieczenia, ale również możesz dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia a nawet renty cywilnej.

Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń, odpowiemy na Twoje pytania.

FORMULARZ

KONSULTACJA BEZPŁATNA

  Czym jest NOP

  NOP to inaczej niepożądany objaw poszczepienny. NOP wystąpić może po każdym szczepieniu i nie należy identyfikować go wyłącznie ze szczepieniami przeciwko COVID-19. NOP jest pojęciem normatywnym uregulowanym w ustawie z dnia z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Tekst jednolity ustawy został opublikowany w Dzienniku Ustaw 2020 r. poz. 1845. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, niepożądany odczyn poszczepienny jest niepożądanym objawem chorobowym pozostającym w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym (art. 2 pkt 16 ustawy).

  Rodzaje NOP i kryteria ich rozpoznawania

  Szczegółowo rodzaje NOP i kryteria rozpoznawania określił załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. Rozporządzenie to było dwukrotnie zmieniane. Raz w roku 2019 a drugi raz na początku 2021 r. Rozporządzenie dokonuje podziału NOP na potrzeby nadzoru epidemiologicznego, ale podział ten może być przydatny również w praktyce sądowej w związku z dochodzeniem roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia za negatywne skutki szczepień.

  NOP dzielimy na ciężki, poważny i łagodny niepożądany odczyn poszczepienny. Ten podział jest podziałem ogólnym. W przypadku podziału szczególnego obejmuje on kryteria i rodzaj, odnoszące się do jednostek chorobowych.

  Błędy w sztuce lekarskiej ulegają przedawnieniu, dlatego warto się śpieszyć. Pamiętaj, że warto zgłosić się do nas jak najwcześniej ze swoim problemem. Dzięki temu będzie czas na przygotowanie skutecznej strategii. Sprawy naszych Klientów konsultujemy z lekarzami.

  Czym jest ciężki niepożądany odczyn poszczepienny

  Jest to odczyn poszczepienny, który zagraża życiu i może wymagać leczenia w szpitalu, w celu ratowania zdrowia; może prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu wywołując np. uszkodzenie ciała lub powodować choroby psychiczne; może również prowadzić do śmierci.

  Czym jestpoważny niepożądany odczyn poszczepienny

  Ten odczyn charakteryzuje się dużym nasileniem objawów somatycznych. Często są to znaczne obrzęki kończyny lub występujące zmiany na skórze w postaci mocnego zaczerwienienia. Wysoka gorączka również może się pojawić w takim przypadku. W przypadku obrzęków kończyny, mogą one zwiastować zakrzepicę i w takim przypadku nastąpić powinno uznanie wystąpienia ciężkiego odczynu poszczepiennego.

  Czym jest łagodnyniepożądany odczyn poszczepienny

  W przypadku tego odczynu mamy do czynienia z podobnymi jak w przypadku poważnego odczynu poszczepiennego symptomami, jednakże nie występują tu silne objawy. Występuje więc obrzęk, ale nieznaczny. Może wystąpić gorączka, ale nie wysoka oraz małe zaczerwienienie skóry.

  Podziałszczegółowy niepożądanych objawów poszczepiennych

  Wyróżnić w ramach tego podziału możemy odczyny miejscowe (obrzęki, powiększone węzły chłonne lub ropnie), powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego (np. encefalopatia, drgawki gorączkowe, porażenie wiotkie, zapalenie mózgu) i inne niepożądane odczyny, do których zaliczyć można szereg objawów jakie wystąpią po szczepieniu. Przykładowo można wskazać bóle stawów, małopłytkowość, posocznica, wstrząs anafilaktyczny i wiele innych objawów. Rozporządzenie dokładnie wskazuje jakie to mogą być objawy. Poza szczegółowo wymienionymi objawami rozporządzenie wskazuje dodatkowo, że do NOP zaliczyć można inne objawy jakie mogą wystąpić mogą do 4 tygodni po szczepieniu.

  COVID-19-powikłania po szczepieniu

  Szczepionki z uwagi na ich dopuszczenie do stosowania bez wieloletnich badań, mogą dawać szereg innych objawów, jakie nie występowały do tej pory. Zwraca się uwagę na możliwość wystąpienia zakrzepic oraz zawału mięśnia sercowego. Niekoniecznie termin 4 tygodnie jest tym terminem, w którym akurat muszą ujawnić się powikłania. Ustalenie czy szczepionka jest przyczyną powikłania, które wystąpi po dłuższym czasie (niekiedy nawet po 10 latach) stanowić będzie wyzwanie dla badaczy, którzy będą tworzyć raporty na podstawie danych klinicznych.

  Niewątpliwie granica 4 tygodni staje się swego rodzaju domniemaniem przyczyny skutku, ale nie oznacza to, że nie można wykazać w sądzie takiego związku po 4 tygodniach.

  Prowadzimy sprawy o odszkodowania w tym również w zakresie powikłań po szczepieniach.

  JESTEŚMY W PEŁNI DO TWOJEJ DYSPOZYCJI

  DANE KONTAKTOWE

  Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa / I piętro/ Recepcja czynna: Pn-Pt, 8.00-18.00
  Wejście na dziedziniec między budynkami Chłodna 20 i Chłodna 22.

   Jarosław Witkowski - Radca Prawny